ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους γενικούς όρους χρήσης, πριν από την εγγραφή σας σε οποιαδήποτε εκδρομή μας. Με τη δήλωση συμμετοχής, αυτόματα, συμφωνείτε στην αποδοχή των όρων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των πακέτων, ενώ ταυτόχρονα είναι δεσμευτικοί τόσο ως προς εσάς, όσο και προς εμάς.

Σύμφωνα με την ΠΔ. 339 / 1996 εντολή οδηγίας Ε.Ε., παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής στις εκδρομές μας πριν την εγγραφή σας. Από τη στιγμή που κάνετε κράτηση στην εταιρία μας, θεωρούμε ότι έχετε αποδεχθεί τους παρακάτω όρους:

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)
Είμαστε η Ατομική Επιχείρηση µε την επωνυμία «ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ» και διακριτικό τίτλο «CHONDROMATIDIS TRAVEL», µε έδρα την οδό Νοσοκομείου αριθμός 14 και αριθμό ειδικού σήματος ΕΟΤ 0518Ε60000002600.

 

2.ΓΕΝΙΚΑ
Τα προγράμματά μας, είτε έντυπα, είτε ηλεκτρονικά, έχουν ισχύ για τη χρονική περίοδο την οποία αναφέρουν, ενώ υπάρχει η πιθανότητα να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν, λόγω των έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως και ιδιαίτερα στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις.

 

3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Η συμμετοχή σας σε οργανωμένο ομαδικό ή ατομικό ταξίδι προϋποθέτει την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του πελάτη και της επιχείρησής μας. Με την υπογραφή σας αποδέχεστε όλους τους όρους χρήσης, οι οποίοι αναγράφονται στη σύμβαση και συμφωνείτε στη συμμόρφωσή σας απέναντι σε αυτούς. Πρέπει να σημειωθεί πως λαμβάνετε υποχρεωτικά αντίγραφο αυτής, έτσι ώστε να καλύπτεστε τόσο εσείς, όσο και εμείς.

 

4. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ
Δυνατότητα συμμετοχής στα ταξίδια/εκδρομές μας έχουν όλοι άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι ανήλικος, πρέπει να συνοδεύεται από γονέα ή κηδεμόνα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να αποδεικνύεται η σύμφωνη γνώμη των γονέων. Η εγγραφή σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίσκεψή σας στο γραφείο μας ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, αλλά για την κατοχύρωση της θέσης σας, απαιτείται η πληρωμή προκαταβολής περίπου στο 40% του συνολικού ποσού της εκδρομής και έπειτα η τελική εξόφληση του ποσού, εφόσον πρόκειται για οδικές εκδρομές, το αργότερο μία εβδομάδα πριν την αναχώρηση, ενώ για λοιπές εκδρομές η εξόφληση πρέπει να γίνει το αργότερο 20 μέρες πριν την αναχώρηση. Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να γίνεται έγκαιρα, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την εκδρομή. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με την πληρωμή προκαταβολής και δεν γίνεται γραπτή αποδοχή των όρων της σύμβασης, δεν υποχρεώνουν το γραφείο μας να πραγματοποιήσει κρατήσεις. Για την πραγματοποίηση αεροπορικών και ακτοπλοϊκών κρατήσεων απαιτείται η παροχή αντιγράφου ταυτότητας ή διαβατηρίου, προκειμένου να αποφευχθούν τυπογραφικά λάθη. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν εξοφλήσει το απαιτούμενο ποσό πριν την αναχώρηση, τότε το γραφείο μας έχει το δικαίωμα απόρριψης/διαγραφής της συμμετοχής του και απαίτησης ακυρωτικών. Τέλος, ο συμμετέχον στην εκδρομή/ταξίδι οφείλει να ενημερώνει για ό,τι νεότερο τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, τους οποίους ενέγραψε και για τους οποίους θεωρείτε εκπρόσωπος. Το δε γραφείο παραμένει στη διάθεση όλων για κάθε σχετική πληροφορία εάν του ζητηθεί.

 

5. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Το κόστος των ταξιδιών, το οποίο αναγράφεται στον εκάστοτε τιμοκατάλογο, έχει υπολογισθεί με βάση τα στοιχεία κόστους των αεροπορικών, ακτοπλοϊκών, οδικών μεταφορών, προσφορών ξενοδοχείων και λοιπών λεπτομερειών, πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη. Ωστόσο, το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών, σε περίπτωση αλλαγής παραγόντων κόστους του ταξιδιού, όπως αύξηση αεροπορικών ναύλων, τελών, καυσίμων κ.ο.κ. Οι αλλαγές αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και λίγες ημέρες πριν την αναχώρηση, εφόσον κριθούν απαραίτητες και μη αποφευχθείς. Σε περίπτωση σημαντικής αύξησης του κόστους, ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του και επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς του ποσού που έχει ήδη καταβάλει σε κάποια άλλη εκδρομή. Οι τιμές αφορούν μόνον όσα αναφέρονται στο πρόγραμμα, ενώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να συνυπολογίζονται τυχόν φόροι αεροδρομίων, λιμενικά τέλη, φιλοδωρήματα κ.α., τα οποία δεν υπολογίζονται εξαρχής. Οι παιδικές χρεώσεις ποικίλλουν κατά περίπτωση ανάλογα τις προσφορές.

 

6. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ CHONDROMATIDIS TRAVEL
Το γραφείο μας αποτελεί διαμεσολαβητή μεταξύ των πελατών και των παρόχων (μεταφορές, ξενοδοχεία κλπ.) και για το λόγο αυτό δεν ασκεί άμεσο έλεγχο. Επομένως, δεν ευθύνεται για τυχόν ακυρώσεις, καθυστερήσεις, αλλαγές δρομολογίων, λανθασμένες ενέργειες συνεργατών, παραλείψεις τρίτων προσώπων και ξένων και φυσικά έκτακτων καταστάσεων όπως σεισμοί, καταστροφές, απεργίες, πολιτικά γεγονότα, πόλεμο, αεροπειρατείες, τρομοκρατίες, πανδημίες κ.λ.π.

Υπάρχει η πιθανότητα καθυστερήσεων, επομένως δεν πρέπει να προγραμματίζετε επισκέψεις και λοιπές μεταφορές τις ημέρες των πτήσεων και γενικά μεταφοράς σας από έναν προορισμό σε άλλον. Τονίζουμε πως το γραφείο μας δεν είναι σε θέση να προβλέψει καταστάσεις που είναι ξένες και δεν επηρεάζονται από εμάς, όπως την έκθεση σε ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, τραυματισμούς, πραξικοπήματα, τρομοκρατικές ενέργειες, καιρικών συνθηκών κλπ. Κάτι ακόμη που κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί, είναι πως δε φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση κλοπής, φθοράς ή απώλειας προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή/και ταξιδιωτικών εγγράφων. Ωστόσο, το γραφείο μας βρίσκετε πάντα δίπλα σας και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμπαρασταθούμε και να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο εντός των δυνατοτήτων μας.
Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στο συνοδό/αρχηγό, ενώ σε περίπτωση έλλειψης αυτού, στο γραφείο μας. Ο εκάστοτε εκπρόσωπος σημειώνει τις παρατηρήσεις σχετικά με το θέμα, ενώ αν το θέμα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατό προς επίλυση, μετά την επιστροφή σας από το ταξίδι και εντός 5 εργάσιμων ημερών, πρέπει να υποβάλετε εγγράφως οποιοδήποτε σχετικό παράπονο με τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία για την αιτιολόγησή του. Έπειτα από το πέρας του χρονικού αυτού πλαισίου, το γραφείο μας δε φέρει καμία ευθύνη για απάντηση σε οποιαδήποτε απαίτηση.

 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Η ομάδα μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη οργάνωση και συνεπέστερη εκτέλεση των προγραμμάτων. Παρόλα αυτά και επειδή από την ημερομηνία εκδόσεως των σχετικών προγραμμάτων και μέχρι την πραγματοποίηση της εκδρομής είναι δυνατό να επέλθουν αλλαγές, κάποιες λεπτομέρειες μπορεί να τροποποιηθούν (επισκέψεις σε μουσεία, μοναστήρια κλπ.). Επιπρόσθετα διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής καταλύματος/ξενοδοχείου λόγω προβλημάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις ή μη σωστό έλεγχο των κρατήσεων των παρόχων.
Στις περιπτώσεις αυτές ο πελάτης / ταξιδιώτης έχει 3 εναλλακτικές λύσεις:

1. Να δεχθεί την αλλαγή.
2. Να αγοράσει άλλη εκδρομή µας µε την ίδια τιμή πώλησης ή φθηνότερη, όπου θα του επιστραφεί η διαφορά της τιμής ή ακριβότερη, όπου θα πληρώσει την επιπλέον διαφορά της τιμής.
3. Να ακυρώσει το ταξίδι του µε ταυτόχρονη επιστροφή όλου του χρηματικού ποσού που έχει καταβάλλει, αφαιρουµένων των διαχειριστικών εξόδων, σύμφωνα µε τα αναγραφόμενα στον όρο περί ακυρώσεων.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ο αρχηγός ή τοπικός αντιπρόσωπος έχει το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στο πρόγραμμα του ταξιδιού όταν πρόκειται να αντιμετωπίσει κάποιο έκτακτο γεγονός, όπως ακυρώσεις ή καθυστερήσεις δρομολογίων μεταφορικών μέσων ή ακόμη και γεγονότα ανωτέρας βίας. Όλα τα έκτακτα έξοδα (επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητά, μεταφορές κ.α.) επιβαρύνουν τον ταξιδιώτη εφόσον η φύση αυτών των γεγονότων καθιστά αδύνατη την πρόβλεψη τους.

 

8. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Η ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή για τις εκδρομές μας είναι τα 25 άτομα όταν πρόκειται για οδικές εκδορμές, επομένως το γραφείο μας έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει το ταξίδι/εκδρομή σε περίπτωση μη συγκέντρωσης αυτού του αριθμού. Επιπλέον, η εκδρομή μπορεί να ακυρωθεί για λόγους ανωτέρας βίας, όπως αυτοί προαναφέρθηκαν. Σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιείται επιστροφή του ακριβές ποσού που έχουν καταβάλλει ήδη οι συμμετέχοντες, αφαιρούμενων ωστόσο εάν είναι απαραίτητο, των ακυρωτικών.

• Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης έχετε το δικαίωμα να εκχωρήσετε το ταξίδι σε τρίτο πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι:

α. Πληρούνται οι όροι συμμετοχής
β. Οποιαδήποτε έξοδα δημιουργηθούν από την εκχώρηση αυτή θα καταβληθούν στην εταιρία µας.
γ. Ότι οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς θα αποδεχτούν την αλλαγή.
δ. Δεν δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή πραγματοποίηση της εκδρομής.

• Οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως και να υπογράφονται από αυτόν που έκανε την αρχική κράτηση.
• Ακύρωση συµµετοχής 30 ηµέρες πριν από την αναχώρηση: χωρίς ακυρωτικά
• Ακύρωση 29-25 ηµέρες πριν την αναχώρηση: ακυρωτικά 40% της συνολικής αξίας της εκδροµής
• Ακύρωση 24-19 ηµέρες πριν την αναχώρηση: ακυρωτικά 50% της συνολικής αξίας της εκδροµής
• Ακύρωση 18-15 ηµέρες πριν την αναχώρηση: ακυρωτικά 75% της συνολικής αξίας της εκδροµής
• Ακύρωση 14 ηµέρες και μέχρι την αναχώρηση: ακυρωτικά 100% της συνολικής αξίας της εκδροµής
• Για τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων της κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδρομή – κρουαζιέρα.
• Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.
• Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων (εντός ή εκτός Ελλάδος), τα ακυρωτικά φθάνουν ακόμη και το 100%, όπως καθορίζεται από την αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμμα της εκδρομής, την προσφορά ή τη σύμβαση.
• Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο.

 

9. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Η συμμετοχή σε ένα οργανωμένο ταξίδι/εκδρομή συνεπάγεται τη συνύπαρξη των ατόμων σε μια ομάδα. Έτσι, απαιτείται και η ανάλογη συμπεριφορά και κατανόηση από όλους. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η συμμόρφωση των πελατών ως προς το πρόγραμμα, τις υποδείξεις, τις ώρες προσέλευσης στους τόπους συγκέντρωσης κλπ. Η καθυστέρηση και η ασυνέπεια του πελάτη μπορεί να έχει ως συνέπεια την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή/και άλλης υπηρεσίας, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δικά του έξοδα. Η έλλειψη συνέπειας δίνει, επίσης, το δικαίωμα στον συνοδό/αρχηγό να αγνοήσει τον αδιάφορο πελάτη και στη συνέχεια το γραφείο να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για τις υπηρεσίες που δεν του δόθηκαν.

Επιπρόσθετα, οι ταξιδιώτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση, κατοχή, διαφύλαξη και προσκόμιση των εκάστοτε απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και για τη γνησιότητα των δηλώσεών τους. Για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό, απαιτείται νέο διαβατήριο το οποίο να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών μετά από την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής. Μερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο των ταξιδιωτών να λήγει τουλάχιστον 3-12 μήνες μετά τον χρόνο άφιξης σε αυτές. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέες ταυτότητες που αναφέρουν τα στοιχεία του κατόχου µε λατινικούς χαρακτήρες. Οι ταυτότητες για τις χώρες εντός Σένγκεν πρέπει να έχουν έκδοση την τελευταία 15ετία. Όπως προαναφέρθηκε, κάθε ταξιδιώτης οφείλει να έχει στην κατοχή του τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα, επομένως το γραφείο μας δε φέρει ευθύνη για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές. Οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων ή άδειας παραμονής, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά εγγράφως και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα που ξεκίνησαν. Τυχόν µη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής χωρίς χρέωση ακυρωτικών. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλίκων, οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν διαβατήριο. Σε περίπτωση που οι ανήλικοι δεν συνοδεύονται από τους γονείς θα πρέπει να υπάρχει επικυρωμένη εξουσιοδότηση των γονέων, στους συνοδούς. Επίσης αν ο ένας γονέας συνοδεύει μόνος ανήλικο τέκνο, οφείλει να φέρει μαζί του επικυρωμένη εξουσιοδότηση στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, από τον έτερο γονέα, ο οποίος δεν ταξιδεύει. Ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη της φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Το γραφείο μας παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω όμως των ιατρικών προσωπικών δεδομένων ο πελάτης φέρει ο ίδιος την ευθύνη να απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να ενημερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονομικά γραφεία για τους υγειονομικούς κανονισμούς της κάθε χώρας, καθώς και για τα εμβόλια ή τα φάρμακα που θα πρέπει ενδεχομένως να προμηθευτεί. Έχετε πάντα μαζί σας τα σχετικά πιστοποιητικά. Οι πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας (άτομα τρίτης ηλικίας, έγκυοι, άτομα µε προβλήματα κινητικότητας), θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά και να λαμβάνουν την σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν. Σε περίπτωση που αν και εν γνώσει του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζουν, δηλώσουν συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι και δεν μας έχουν ενημερώσει για το υφιστάμενο πρόβλημα υγείας τους, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επιπλοκή στο ταξίδι εκ του λόγου αυτού. Το γραφείο μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια ζωής, ατύχημα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης ενός τέτοιου συμβάντος θα συμπαρασταθούμε στον παθόντα κατά το μέτρο του δυνατού, δεν υπέχει όμως υποχρέωση κάλυψης κανενός σχετικού εξόδου. Επειδή δε η εκδρομή των υπολοίπων ταξιδιωτών θα πρέπει να συνεχιστεί κανονικά, οι υπεύθυνοι στην περιοχή (αρχηγοί, συνοδοί, αντιπρόσωποι κλπ.) δεν δύνανται να παραμένουν πέραν των εύλογων ορίων – όπως αυτά επιβάλλονται και καθορίζονται από την αναγκαιότητα ομαλής συνέχισης του προγράμματος των υπολοίπων µελών της ομάδας.

 

10. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. Ξενοδοχεία
Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν την κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ταξιδιών, είναι σύμφωνες µε την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Πρέπει να γνωρίζετε, ότι δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Εκτός εάν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη, η παραμονή γίνεται σε δωμάτια στάνταρ (standard rooms). Εάν ο ταξιδιώτης καταβάλλοντας την διαφορά λάβει μονόκλινο δωμάτιο, αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι το δωμάτιό του θα είναι ευρύχωρο ή σε καλύτερη θέση. Τα δωμάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσμο ξενοδοχείων έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Συνίσταται η αποφυγή των τρίκλινων δωματίων, τα οποία κατά κανόνα είναι δίκλινα µε την προσθήκη τρίτου πτυσσόμενου κρεβατιού και συνεπώς όχι άνετα. Εάν επιθυμείτε σε δίκλινο δωμάτιο να έχετε διπλό κρεβάτι πρέπει να µας το δηλώσετε κατά την εγγραφή σας. Το γραφείο μας θα προσπαθήσει να σας το εξασφαλίσει, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί την επίτευξη του. Η επιλογή των δωματίων, του ορόφου κλπ., γίνεται από τη διεύθυνση του ξενοδοχείου και µόνο, η οποία είναι και η αποκλειστικώς υπεύθυνη για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει το ξενοδοχείο (γεύματα, room-service κλπ.). Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 13:00-15:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10:00 την ημέρας αναχώρησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να µπείτε νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα προσπαθήσουμε να σας εξυπηρετήσουμε και αν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση. Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του πελάτη, και εφ’ όσον αυτός δεν έχει ενημερώσει σχετικά το ξενοδοχείο και το γραφείο µας, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν του ζητηθεί. Συνιστούμε να µην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε συνεχώς τσάντες, μηχανές, τηλέφωνα και τα άλλα προσωπικά σας είδη σε οποιονδήποτε χώρο των ξενοδοχείων, πλοίων και λοιπών καταλυμάτων, καθώς και στα μέσα μεταφοράς.

Β. Αεροπορικά εισιτήρια – Αεροπορικές εταιρείες
Οι αεροπορικές μετακινήσεις στα οργανωμένα ταξίδια πραγματοποιούνται µε εισιτήρια οικονομικής θέσης και βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριμένο ελάχιστο αριθμό ταξιδιωτών (ο οποίος διαφέρει ανάλογα µε το ταξίδι) και υπόκεινται σε περιορισμούς παραμονής και ενδιάμεσων στάσεων. Οι αεροπορικές μετακινήσεις των μεμονωμένων ταξιδιωτών πραγματοποιούνται µε εισιτήρια θέσεως ανάλογα µε την προτίμηση των ταξιδιωτών. Οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να τροποποιήσουν τα δρομολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών χωρίς καμία προειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να επέμβουμε στην αεροπορική εταιρία ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και το χρόνο αναμονής των ανταποκρίσεων. Οι αεροπορικές εταιρίες έχουν τον αποκλειστικό έλεγχο και ευθύνη για τα πραγματοποιούμενα αεροπορικά δρομολόγια, το δε γραφείο μας δεν δύναται να παρέμβει και ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά. Στην περίπτωση του overbooking (µμεγαλύτερο αριθμό κρατήσεων από τον αριθμό των θέσεων του αεροσκάφους) ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ακόμα και αν υφίσταται επιβεβαιωμένη και κωδικοποιημένη θέση, η αεροπορική εταιρία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιβίβαση στο αεροσκάφος. Οποιαδήποτε τροποποίηση η ακύρωση ζητηθεί μετά την έκδοση του εισιτηρίου, έχει ακυρωτικά. Σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν εμφανιστεί στο αεροδρόμιο την ημέρα της αναχώρησης και δεν έχει προβεί με το γραφείο σε κάποια τροποποίηση του εισιτηρίου του, αυτομάτως από την ίδια την αεροπορική ακυρώνεται το εισιτήριο της επιστροφής του και δεν μπορεί να διεκδικήσει κάποιο ποσό μιας και η εταιρεία δεν φέρει κάποια ευθύνη. Οι αεροπορικές εταιρείες, για τους δικούς τους λόγους, ορισμένες φορές, ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης.

Γ. Πούλμαν – Διάρκεια ξεναγήσεων
Στα ταξίδια με πούλμαν, στις εκδρομές Ελλάδας και στις ξεναγήσεις εξωτερικού, οι θέσεις εναλλάσσονται καθημερινά και όχι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή της εκδρομής. Το κάπνισμα στο πούλμαν απαγορεύεται. Το γραφείο μας φροντίζει να έχει άνετα και πολυτελή πούλμαν, κάτι βέβαια που έχει να κάνει και με τη χώρα που επισκεπτόμαστε. Υπάρχουν χώρες όπου ακόμα οι τουριστικές τους υποδομές και παροχές δεν έχουν αναπτυχθεί.

 

11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η ταξιδιωτική ασφάλεια, είναι προαιρετική, έχει εξτρά χρέωση και καλύπτει ατύχημα ή ασθένεια υπό προϋποθέσεις. Η ταξιδιωτική ασφάλεια για άνω των 75 ετών καλύπτει ΜΟΝΟ ατύχημα και ΌΧΙ ασθένεια. Ζητήστε από τον ταξιδιωτικό μας σύμβουλο τις ασφαλιστικές καλύψεις.

 

12. Κορονοϊός (COVID-19)
Σχετικά με τον COVID 19, σε περίπτωση που το συμφωνημένο πρόγραμμα του ταξιδιού διακοπεί, λόγω θέσης του αντισυμβαλλόμενου σε καθεστώς υποχρεωτικής καραντίνας, ή υποχρεωτικής νοσηλείας, για οποιοδήποτε λόγο Δημόσιας Υγείας, από τις αρμόδιες Αρχές είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, το Γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη, για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των συμφωνηθέντων με την παρούσα Ατομική Σύμβαση Ταξιδίου υπηρεσιών προς τον αντισυμβαλλόμενο και δεν θα υπέχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει ή να αντικαταστήσει τις μη παρασχεθείσες υπηρεσίες με προσφορά άλλου «ταξιδιωτικού πακέτου», σε μεταγενέστερο χρόνο. Το γραφείο, ωστόσο, στα πλαίσια των αρχών της καλής πίστης και της ορθής συναλλακτικής πρακτικής, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του εφικτού και δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε περίπτωσης, να συνδράμει τον αντισυμβαλλόμενο, κατά την περίοδο παραμονής του σε αναγκαστική καραντίνα ή σε αναγκαστική νοσηλεία στη χώρα προορισμού ή σε ενδιάμεση χώρα, προκειμένου αυτός να επαναπατριστεί με ασφάλεια, κατά το συντομότερο δυνατό χρόνο και με τα λιγότερα δυνατά έξοδα. Επισημαίνεται ότι, ως προς την ασφαλιστική κάλυψη των τυχόν εξόδων που θα απαιτηθούν, κατά την περίοδο παραμονής του αντισυμβαλλόμενου σε αναγκαστική καραντίνα ή σε αναγκαστική νοσηλεία στον προορισμό ή σε ενδιάμεσο προορισμό, ισχύει ο όρος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που καλύπτει το συμφωνούμενο ταξίδι, σύμφωνα με τον οποίο, η Ασφαλιστική Εταιρεία δεν καλύπτει έξοδα για νόσο που οφείλεται σε πανδημία. Ο αντισυμβαλλόμενος δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων του εν λόγω Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, μεταξύ των οποίων και ο ανωτέρω και τους αποδέχεται.

 

13. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Το Chondromatidis travel και ο πελάτης δεσμεύονται να επιλύσουν µε καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Κοζάνης.

 

Οργάνωση: CHONDROMATIDIS TRAVEL
ΜΗ.ΤΕ. 0518Ε60000002600

διαβαστε σχετικα με την προστασια δεδομενων